Oferta e Veres

Zgjidh Ti, Merr 2 apo 4 Muaj Falas!


1. Parapaguaj 6 muaj sherbim dhe perfito 2 Muaj Falas ose Parapaguaj 12 muaj sherbim dhe perfito 4 Muaj Falas
2. Oferta eshte e vlefshme per paketat Internet dhe paketat e kombinuara Internet+MoreTV
3. Oferta eshte e vlefshme deri ne daten 15 Qershor 2020