Të dy janë pjesë të rëndësishme të hardwear, por ka ndryshime midis një modemi dhe një ruteri. Modemi juaj e lidh kompojuterin tuaj me me internetin. Ruteri “shpërndan”internetin duke krijuar rrjetin wifi që lidh të gjitha pajisjet në shtëpinë tuaj me internet.

Modemi:

Ruteri:

Modemi është një pajisje që konverton sinjalin analog të linjës telefonike në sinjal dixhital, të nevojshëm për të lidhur kompjuterat dhe pajisjet e tjera me internetin. Modemi mund të lidhet me linjat e internetit si ADSL, fibra optike dhe satelitore dhe mund të përdoret për të marrë dhe dërguar të dhëna nëpërmjet rrjetit të internetit. Nëse e lidhni modemin me një linjë telefonike, ai mund të bëjë lidhjen me ISP-në (Internet Service Provider) dhe të sigurojë akses në internet. Përdorimi i modemit është një ndër metodat më të shpeshta për të lidhur internetin në shtëpi dhe në zyrë.

Modemet janë të llojeve të ndryshme: modem me kabull, ADSL, fibra optike dhe satelitore, dhe shpesh ofrojnë shpejtësi të ndryshme të transmetimit të të dhënave, të përshtatshme për nevojat e ndryshme të përdoruesve.

Të mirat e modemit:

Disavantazhet e modemit:

Ruter është një pajisje që lidhet me internetin përmes një modemi. Ai konfiguron një rrjet Wi-Fi publik ose privat me të cilin mund të lidhen shumë pajisje. Kur lidheni me një rrjet Wi-Fi ndërsa jeni në shtëpi ose jashtë, ai rrjet është krijuar nga një ruter. Çdo pajisje që mund të lidhet me një rrjet Wi-Fi, një pajisje inteligjente ose një kompjuter, përdor një ruter për ta bërë këtë.

Ruteri nuk mund të funksionojë pa një modem, por ai zgjeron sasinë e pajisjeve që mund të lidheni me internetin në shtëpinë tuaj. Duke përdorur rrjetin Wi-Fi që krijon, pajisjet tuaja mund të komunikojnë me valë.

Të mirat e ruterit:

Disavantazhet e ruterit:

Ruteri ndikon në shpejtësinë e ngarkimit dhe shkarkimit që do të merrni nga modemi juaj, sepse ndan lidhjen midis pajisjeve të shumta. Nëse do të lidhni pajisjen tuaj direkt me modemin tuaj, ka të ngjarë të shihni një shpejtësi më të lartë. Përdorimi i një ruteri do të ndikojë në këtë shpejtësi. Megjithatë, nëse ruteri juaj nuk mbështet lidhje me shpejtësi të lartë, atëherë shpejtësia e modemit tuaj nuk do të ketë rëndësi. Është mirë të keni një ruter që mund të mbështesë shpejtësinë e modemit tuaj.