Testimi i internetit

Ky është testimi i shpejtësisë së internetit Abissnet, i cili mund të ndihmojë në përcaktimin e shpejtësisë aktuale të lidhjes së internetit tuaj. Gjithashtu, është e rëndësishme të siguroheni që të lidheni me ruterin tuaj nëpërmjet një kabllloje dhe të mbyllni aplikacionet e panevojshme në sfond, për të marrë një rezultat më të saktë.

Çfarë ndikon në shpejtësinë e internetit?

Shpejtësia e internetit me valë ndikohet nga distanca nga ruteri dhe ndërhyrja nga pajisjet e tjera në shtëpi.

Lidhja me ruterin nëpërmjet një teli është mënyra më e mirë për të shmangur këto probleme dhe për të arritur shpejtësi më të shpejta dhe më të qëndrueshme të internetit.

Zgjidhni paketën tuaj dhe shfrytëzoni shpejtësinë e shkarkimit.

Fast

50 Mbps

1200

Lekë/Muaj
0 tarifë Instalimi
  • List Item #3

test

Superfast

100 Mbps

1200

Lekë/Muaj
0 tarifë Instalimi
  • List Item #3

test

Ultrafast

300 Mbps

1200

Lekë/Muaj
0 tarifë Instalimi
  • List Item #3

test

Turbofast

1 Gbps

1200

Lekë/Muaj
0 tarifë Instalimi
  • List Item #3