Baner në krye të faqes lidhur me Programin Refero një Mik me teksin:

Zhvendos botën tënde me internetin e shpejtë dhe të besueshëm të Abissnet. Refero një mik dhe përfito një muaj të plotë shërbim interneti falas.

Lidhja jote me botën nuk ka kufij me Abissnet!

Duke shkuar përtej asaj që pritej Çfarëdo që po bëjmë-nëse jemi duke u lidhur me profesionistët e pronave, duke ofruar rrjetin tonë ose duke instaluar në shtëpinë e një klienti, tejkalimi i pritshëm është pikë referimi për gjithçka që bëjmë. Mënyra se si ne punojmë është formuar nga tre parimet tona kulturore:

Ekipi ynë

Ekipet tona janë të vendosura në të gjithë Shqipërinë dhe përfshijnë:

Në Abissnet, mund të prisni një ambient pune të këndshëm, ekipin e një grupi të lidhur me punën dhe shpërblimet për punën tuaj të vështirë dhe të angazhimit:

Përshtypje nga punonjësit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Previous
Next

Vend i shkëlqyeshëm për të punuar

Përshkrim pse duhet të aplikojnë për të punuar në Abissnet