Detyrat

 • Kryen detyra në lidhje me përmbushjen e objektivave marketing të shoqërisë.
 • Paraqet propozime mbi rinovimin e teknologjisë marketing dhe qasjen e shoqërisë dhe produkteve te shërbimeve të saj në treg.
 • Mirëmban dhe zhillon rrjetet sociale të kompanisë si facebook, instagram, twitter, linked-in etj. si dhe marrëdhëniet me te gjitha mediat sociale me qëllim marketimin e mundshëm tek ato si dhe monitorimin e konkurrencës.
 • Studion situatën në treg të produkteve, shërbimeve dhe kompanisë.
 • Përcakton aksionin e nevojshëm për përmirësimin e imazhit, shitjeve dhe perceptimit publik.
 • Projekton fushata reklamuese, promovuese, që kanë për qëllim shitje.
 • Përpilon, redakton dhe formaton tekstet e broshurave, fletëpalosjeve, dosjeve promocionale, katalogëve e të tjera materiale marketing.
 • Kujdeset për mbarëvajtjen e organizimit, zhvillimit të veprimtarive si panaire, konferenca, prezantime, seminare etj.

Kualifikimet

Edukimi:

 • Diplomë e arsimit të lartë në fushën e Marketingut dhe Menaxhimit të Biznesit. (Te kete perfunduar ciklin e arsimit Universitar dhe PasUniversitar).

Aftësi të tjera:

 • Të jetë komunikues, i aftë për të punuar në grup.
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhëve të huaja.

 

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen e emailit b.njerezore@abissnet.al

  Na kontaktoni

  *Specifikoni Pozicionin e Punës që po aplikoni