Paketat Internet + Digitalb

Zgjidhni nje nga paketat me poshte

*Cmimi per kontrate 12M Parapagim ose 24Muaj me Paspagim
# Cmimi Mujor* Sherbimi Internetit Sherbimi TV SLA IP
1 1,900 ALL/muaj 5/1 Mbps DigitAlb Fillestare SLA 1 IP Dinamike
2 2,100 ALL/muaj 5/1 Mbps DigitAlb Familjare SLA 1 IP Dinamike
3 3,200 ALL/muaj 5/1 Mbps DigitAlb Premium SLA 1 IP Dinamike
4 2,400 ALL/muaj 10/1 Mbps DigitAlb Familjare SLA 1 IP Dinamike
5 3,500 ALL/muaj 10/1 Mbps DigitAlb Premium SLA 1 IP Dinamike
6 2,700 ALL/muaj 20/5 Mbps DigitAlb Fillestare SLA 1 IP Dinamike
7 2,900 ALL/muaj 20/5 Mbps DigitAlb Familjare SLA 1 IP Dinamike
8 4,000 ALL/muaj 20/5 Mbps DigitAlb Premium SLA 1 IP Dinamike
9 2,900 ALL/muaj 50/5 Mbps DigitAlb Familjare SLA 1 IP Dinamike
10 3,200 ALL/muaj 50/5 Mbps DigitAlb Fillestare SLA 1 IP Dinamike
11 3,400 ALL/muaj 50/5 Mbps DigitAlb Familjare SLA 1 IP Dinamike
12 4,500 ALL/muaj 50/5 Mbps DigitAlb Premium SLA 1 IP Dinamike
13 4,200 ALL/muaj 100/5 Mbps DigitAlb Fillestare SLA 1 IP Dinamike
14 4,400 ALL/muaj 100/5 Mbps DigitAlb Familjare SLA 1 IP Dinamike
15 5,500 ALL/muaj 100/5 Mbps DigitAlb Premium SLA 1 IP Dinamike
  • Te gjitha kontratat lidhen me afate te percaktuara 12 ose 24 mujore dhe klienti eshte i detyruar te paguaje cdo muaj deri ne perfundimin e kontrates.
  • Ne kontraten 12 mujore per sherbimin e Internetit klienti eshte i detyruar te kryeje 12 muaj te plota sherbim duke kryer parapagime 1,3,6 ose 12 mujore. Ne rast te shkeputjes se kontrates ne menyre te njeanshme nga klienti pa bere pagesen e plote per 12 muaj atehere klienti do te paguaje nje penalitet. Pajisjet jepen ne perdorim dhe klienti duhet ti mbaje ne gjendje pune deri ne perfundim te kontrates. Pajisja qe do ti nevojitet, klienti do te paguaje nje depozite prej 1,500 Leke e cila do ti kthehet klienti ne perfundim te kontrates ne gjendje pune. Klienti mban pergjegjesi ne rast te demtimit fizik apo humbjes se pajisjeve.
  • Ne kontraten 12 mujore per sherbimin e Internetit dhe MoreTV klienti eshte i detyruar te kryeje 12 muaj te plota sherbim duke kryer parapagime12 muaj. Ne rast te shkeputjes se kontrates ne menyre te njeanshme nga klienti pa bere pagesen e plote per 12 muaj atehere klienti do te paguaje nje penalitet. Pajisjet jepen ne perdorim dhe klienti duhet ti mbaje ne gjendje pune deri ne perfundim te kontrates. Pajisja qe do ti nevojitet Internet apo MoreTV, klienti do te paguaje nje depozite prej 1,500 Leke per secilen pajisje te cila do ti kthehet klienti ne perfundim te kontrates ne gjendje pune. Klienti mban pergjegjesi ne rast te demtimit fizik apo humbjes se pajisjeve.
  • Per kontratat 24 mujore klienti parapaguan muajin e pare dhe muajin e 24 te kontrates. Klienti duhet te paguaje ne vazhdimesi cdo muaj gjate gjithe afatit te kontrates pa nderprerje. Ne rast te mos pageses ose te voneses ne pagese te muajit pasardhes kontrata do te zgjidhet dhe klienti do te humbase muajin e fundit te garancise si dhe do te paguaje penalitetin. Pajisjet jepen ne perdorim dhe klienti duhet ti mbaje ne gjendje pune deri ne perfundim te kontrates. Pajisja qe do ti nevojitet Internet apo MoreTV, klienti do te paguaje nje depozite prej 1,500 Leke. Klienti mban pergjegjesi ne rast te demtimit fizik apo humbjes se pajisjeve.
  • Abissnet mundeson teknologji Fiber Optike per te gjitha paketat 5/1, 10/1, 20/5, 50/5 dhe 100/5. Per paketat 50/5 e siper ju sugjerohet perdorimi i routerit WiFi AC me 2 banda (2.4/5.8G) i cili siguron shpejtesine e kontraktuar.
  • Pajisja e Internetit eshte nje Ruter Wifi me porta LAN dhe lidhje Wireless me perdorim per nje shtepi normale. Kjo pajisje interneti nuk mund te perdoret per biznese apo per te lidhur disa shtepi ne Internet. Per ambjente shtepie shume te medha ose biznese duhet te konsultoheni me Shitjet e Abissnet per nje pajisje me te avancuar.
  • Klienti mban pergjegjesi ne rast te demtimit fizik apo humbjes se pajisjeve. Ne raste te tilla pajisja do te paguhet ne vlere te plote prej 3,500 Lek.
  • Te gjitha cmimet e publikuara perfshijne TVSH.