Paketat Internet + Digitalb

Zgjidhni nje nga paketat me poshte

# Sherbimi Internetit Sherbimi TV Cmimi Standart 6 Muaj Parapagim 12 Muaj Parapagim 24 Muaj Kontrate
1 30/5 Mbps DigitAlb Fillestare 2,600 Leke/muaj 2,290 Leke/muaj 2,190 Leke/muaj 2,100 Leke/muaj
2 30/5 Mbps DigitAlb Familjare 2,800 Leke/muaj 2,490 Leke/muaj 2,390 Leke/muaj 2,300 Leke/muaj
3 30/5 Mbps DigitAlb Premium 4,000 Leke/muaj 3,690 Leke/muaj 3,590 Leke/muaj 3,500 Leke/muaj
4 50/5 Mbps DigitAlb Fillestare 2,800 Leke/muaj 2,490 Leke/muaj 2,290 Leke/muaj 2,400 Leke/muaj
5 50/5 Mbps DigitAlb Familjare 3,000 Leke/muaj 2,690 Leke/muaj 2,490 Leke/muaj 2,600 Leke/muaj
6 50/5 Mbps DigitAlb Premium 4,200 Leke/muaj 3,890 Leke/muaj 3,690 Leke/muaj 3,800 Leke/muaj
7 100/5 Mbps DigitAlb Fillestare 3,300 Leke/muaj 2,790 Leke/muaj 2,690 Leke/muaj 2,700 Leke/muaj
8 100/5 Mbps DigitAlb Familjare 3,500 Leke/muaj 2,990 Leke/muaj 2,890 Leke/muaj 2,900 Leke/muaj
9 100/5 Mbps DigitAlb Premium 4,700 Leke/muaj 4,190 Leke/muaj 4,090 Leke/muaj 4,100 Leke/muaj
10 200/10 Mbps DigitAlb Fillestare 3,500 Leke/muaj 3,190 Leke/muaj 3,090 Leke/muaj 3,200 Leke/muaj
11 200/10 Mbps DigitAlb Familjare 3,700 Leke/muaj 3,390 Leke/muaj 3,290 Leke/muaj 3,400 Leke/muaj
12 200/10 Mbps DigitAlb Premium 4,900 Leke/muaj 4,590 Leke/muaj 4,490 Leke/muaj 4,600 Leke/muaj
13 500/10 Mbps DigitAlb Fillestare 3,700 Leke/muaj 3,590 Leke/muaj 3,290 Leke/muaj 3,500 Leke/muaj
14 500/10 Mbps DigitAlb Familjare 3,900 Leke/muaj 3,790 Leke/muaj 3,490 Leke/muaj 3,700 Leke/muaj
15 500/10 Mbps DigitAlb Premium 5,100 Leke/muaj 4,990 Leke/muaj 4,690 Leke/muaj 4,900 Leke/muaj
  • Te gjitha kontratat lidhen me afate te percaktuara 12 ose 24 mujore dhe klienti eshte i detyruar te paguaje cdo muaj deri ne perfundimin e kontrates.
  • Ne kontraten 12 mujore Klienti eshte i detyruar te kryeje 12 muaj te plota sherbim duke kryer parapagime 1, 6 ose 12 mujore. Ne rast te shkeputjes se kontrates ne menyre te njeanshme nga klienti pa bere pagesen e plote per 12 muaj atehere klienti do te paguaje penalitetin e kontrates. Pajisjet jepen ne perdorim kundrejt garancise se kthyeshme dhe klienti duhet ti mbaje ne gjendje pune deri ne perfundim te kontrates.
  • Per kontratat 24 mujore klienti parapaguan muajin e pare. Klienti duhet te paguaje ne vazhdimesi cdo muaj gjate gjithe afatit te kontrates pa nderprerje. Ne rast te mos pageses ose te voneses ne pagese te muajit pasardhes kontrata do te zgjidhet dhe klienti do te paguaje penalitetin. Pajisjet jepen ne perdorim kundrejt garancise perkatese dhe klienti duhet ti mbaje ne gjendje pune deri ne perfundim te kontrates. Klienti mban pergjegjesi ne rast te demtimit fizik apo humbjes se pajisjeve.
  • Abissnet mundeson teknologji Fiber Optike per te gjitha paketat internet dhe tv. Per paketat deri ne 40Mbps Abissnet sugjeron nje router wireless te thjeshte me 1 bande me kapacitet 300Mbps me vlere garancie 1,500 Leke. Per paketat nga 50 deri ne 100Mbps Abissnet ju sugjeron perdorimin e routerit WiFi AC me 2 banda (2.4/5.8G) kundrejt garancise 2,000 Leke. Ndersa per paketa me te medha se 100Mbps Abissnet ju sugjeron ruterin WiFi Gigabit AC me 2 banda me garanci 2,500 Leke.
  • Pajisja e Internetit eshte ne pergjithesi nje Ruter Wifi me porta LAN dhe lidhje Wireless me perdorim per nje shtepi normale. Kjo pajisje interneti nuk mund te perdoret per biznese apo per te lidhur disa shtepi ne Internet. Per ambjente shtepie shume te medha ose biznese duhet te konsultoheni me Shitjet e Abissnet per nje pajisje me te avancuar.
  • Pajisja e TV eshte nje STB me sistemi operimi Android me performance shume te larte per te ndjekur kanalet e MoreTV ne cilesine me te mire te figures dhe zerit. Kjo pajisje jepet ne perdorim kundrejt garancise 1,500Leke ne rastin e parapagimeve 12 muaj ose kontrates 24 mujore.
  • Klienti mban pergjegjesi ne rast te demtimit fizik apo humbjes se pajisjeve. Ne raste te tilla pajisja do te paguhet ne vlere te plote prej 3,500-4,500 Lek ne varesi te pajisjes.
  • Kosto e instalimit eshte Falas per te gjitha kontratat
  • Kosto e Aktivizimit te sherbimit eshte 1,500 Leke per te gjitha kontratat. Aktivizmi ofrohet falas ne rast te parapagimeve 6 dhe 12 muaj per kontratat 12 mujore si dhe ne rastin e kontrates 24 mujore.
  • Te gjitha cmimet e publikuara perfshijne TVSH.

Ofertat Internet Pajisjet WiFi Paguaj Faturen