Karriera ne Abissnet


Vendet e lira te punes:

ABISSNET KERKON : TEKNIK SUPORTI,INSTALIMI DHE SHOFER. Detyrat / Pergjegjesite 1- Kryen mbeshtetjen teknike ne perputhje me afatet e percaktuara nga proceduar e shoqerise. 2- Indentifikon problemin dhe jep zgjidhje. 3- Merr masa parandaluese per mbrojtjen e rrjetit. 4- Realizon shitjen. KUALIFIKIME / KERKESA: 1- Te kete eksperience ne kete fushe, te kete punuar ne nje kompani te ngjashme. 2- Te jete bashkepunetor.

ABISSNET KERKON : TEKNIK SUPORTI,INSTALIMI DHE SHOFER. Detyrat / Pergjegjesite 1- Kryen mbeshtetjen teknike ne perputhje me afatet e percaktuara nga proceduar e shoqerise. 2- Indentifikon problemin dhe jep zgjidhje. 3- Merr masa parandaluese per mbrojtjen e rrjetit. 4- Realizon shitjen. KUALIFIKIME / KERKESA: 1- Te kete eksperience ne kete fushe, te kete punuar ne nje kompani te ngjashme. 2- Te jete bashkepunetor.