Familje


Oferta Wireless

Internet

Ne sjellim te ju internetin më të shpejtë dhe më të sigurtë në Shqipëri në të tre format e tij: ADSL2+, FNSH dhe Wireless. Me një infrastrukture teknologjike moderne që mundëson një sinjal pa luhatje, shpejtësi reale dhe kapacitete të mëdha transmetimi.

Lexo me shume

Oferta TV

More TV

Shërbim më i ri nga Abissnet OTT (Over-The-top) një formë e re dhe moderne e shpërndarjes së sistemit televiziv dhe shërbimit video në përgjithësi. Interaktivitet dhe fleksibilitet i lartë si në pajisjet smart me sistem Android.

Lexo me shume

Oferta Telefon

Telefoni

Telefonia Abissnet është telefoni fikse me shtrirje në të gjithë Shqipërinë. Ajo përdor teknologjinë më të fundit VoIP, me cilësinë më të lartë të zërit, për të ofruar shërbimin e telefonisë fikse me kostot më të ulëta.

Lexo me shume

MoreTV +

Gjithë shërbimet që ju dëshironi të sinkronizuara në një të vetëm: MoreTV +. Përftoni Internet – MoreTV – Telefoni, me një instalim, pagesë dhe operator të vetëm, për të lehtësuar më shumë punë për ju dhe sigurisht për të përfituar, tarifim shumë herë më të lirë.

Lexo me shume